Hażlach. Kwestionariusz ankiety dla mieszkańców Gminy Strategia 2020

 • 1. Jakie problemy są najistotniejsze w Twoim środowisku lokalnym?

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  5 - bardzo istotny 4 - istotny 3 - przeciętny 2 - mało istotny 1 - nieistotny
  Alkoholizm  
  Narkomania  
  Wzrost przestępczości  
  Bezrobocie  
  Nowe substancje psychoaktywne dopalacze  
  Bardzo istotny inny, jaki?
 • 2. Czy w Pana/Pani opinii na terenie gminy występuje problem alkoholizmu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy uważa Pan/Pani, że osoby spożywające alkohol na terenie gminy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy spotkał/a się Pan/Pani na terenie gminy ze sprzedażą alkoholu małoletnim? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy spotkał/a się Pan/Pani w gminie ze zjawiskiem picia alkoholu przez kobiety w ciąży? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Czy spotkał/a się Pan/Pani ze zjawiskiem nietrzeźwości wśród kierowców na terenie gminy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy zna Pan/Pani w swoim środowisku osoby nadużywające alkohol? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jak ocenia Pan/Pani poniższe stwierdzenia, biorąc pod uwagę ostatnich 10 lat. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Częstszy Podobny Rzadszy Nie wiem
  Widok osób pijących alkohol w miejscach publicznych jest  
  Widok osób pijących lub awanturujących się pod wpływem alkoholu jest  
  Obecnie dorośli piją  
  Obecnie małoletni piją  
  Spożycie alkoholu w miejscu pracy jest  
Ładowanie
Ładowanie...